Enhver overgang fra et job til et andet er svær, uanset om der er tale om det at starte i en ny jobfunktion, skifte job eller gå fra et ledelsesniveau til et andet. Det er svært for personen, da den nye jobfunktion stiller nye og ofte uventet krav til vedkommendes kompetencer. For virksomheden er det altid dyrt, fordi rekrutteringsprocessen og onboardningen er omkostningskrævende.

Hos karriereudvikling har vi erfaring med at hjælpe medarbejdere med overgange og de udfordringer der opstår, når en leder skal definere sin egen rolle i virksomheden.