OM

Min historie som nok også er din historie

Det var der ingen der fortalte mig

Jeg hedder Lars Zwisler har taget uddannelser og gået på mange ledelseskurser for at lærer om ledelse og blive en god leder. Men ingen steder har jeg lært, hvordan jeg skal håndtere medarbejdere, der forsøger at sabotere personalemøder, forhaler beslutninger vi har truffet, aldrig overholder deadlines, har en vanskelig personlighed, er uengageret, men har nogle kompetencer, som gør, at jeg ikke kan skille mig af med dem, og denne liste og ting jeg er blevet overrasket over kunne jeg fortsætte med mange flere eksempler.

Jeg har aldrig været på et kursus, hvor jeg lærte at håndtere en chef der var urimelig, traf beslutninger på baggrund af tilfældige indskydelser, undlod at træffe beslutninger, var uengageret i de ting, der foregik i virksomheden, var intrigant, var misundelig på mig over mine engageret medarbejdere, bagtalte mig over for sine chefer, var bange for at jeg tog hans job og så videre.

Ideal medarbejder og ideal chef

Jeg taget flere lederuddannelser og mange lederkurser, hvor vi lærte, hvordan vi skal håndtere en ”ideal medarbejder” eller hvordan man skal lede opad mod en ”ideal chef”

Lederkurser er rigtig gode når man skal lære, hvordan man skal pejle mod en ideal medarbejder eller en ideal chef, men din og min situation er helt speciel så vi kan ikke helt bruge disse kurser. For vores situation er speciel på grund af vores medarbejdere, chef, organisation, den branche og omverden vi er i. Og hertil kommer vores egne erfaringer, oplevet utilstrækkeligheder og livssituationer, som gør det hele meget mere komplekst.

Sparring og coaching

Derfor kræver det ikke nødvendigvis flere kurser og uddannelse, at udvikle dig og din afdeling, men derimod en mentor og coach, der kan sætte sig ind i din situation og forstå din kontekst og på baggrund heraf, have en god dialog med udgangspunkt i dine handlemuligheder i din organisation. Mentoren/coachen kan så supplere med sine egne erfaringer med menneskers reaktionsmønstre, så du slipper for at begå samme fejl som andre har gjort.

Til trods for at jeg både er uddannet cand.merc. og HD og har taget masser af lederkurser, er jeg sikker på, at mine mange leder og chefjobs som bl.a. IT-chef, logistikchef og produktionschef mv. havde været meget mere ubekymret, hvis jeg havde haft en coach, som jeg kunne vende mine ledelsesmæssige problemer med.

Det kræver erfaring

Gennem mine erfaringer som uddannelsesleder, forskningsleder, virksomhedskonsulent, coach, mentor, terapeut, forfatter (til flere ledelse og adfærdspsykologiske bøger), samt partner i flere startsups kan jeg se at det er de samme problemer, man løber ind i, når de virkelige medarbejdere og chefer afviger fra forestillingen om ideale medarbejdere og chefer.

På karriereudvikling har vi en række partner, som alle både har en solid teoretisk ledelsesmæssige baggrund, men samtidigt har flere års erfaring fra leder, chef og direktørjobs og derigennem selv har konkrete erfaringer med, hvordan ledelsessituationer kan håndteres.